Kolejny numer „Wiadomości spod ławki”

Ukazał się kolejny numer gazetki szkolnej wydawanej przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. W numerze artykuły opisujące wydarzenia uroczystości oraz opinie uczniów o szkole.

Polecamy elektroniczną wersję gazety

Wiadomości spod ławki