Publiczne Gimnazjum w Zawadzie

Zawada 87 A, 33-112 Tarnowiec, Email: pg_zawada@op.pl

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Niedziela, 18 Sierpień  2019  11:36:13

Plan zajęć pozalekcyjnych

 Zajęcia pozalekcyjne w Publicznym Gimnazjum w Zawadzie

 

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Rodzaj zajęć
Koło informatyczne
Koło informatyczne
Koło biologiczne
Szkolne Koło Sportowe
Szkolne Koło Sportowe
Koło przyrodniczo – chemiczne
Koło geograficzne
Doradztwo i preorientacja zawodowa
Zajęcia muzyczno - taneczne
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
Koło języka angielskiego
WDŻ
Koło historyczne
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
Kolo języka francuskiego
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego
Prowadzący
Andrzej Muniak
Andrzej Muniak
Anna Wojdan
Krzysztof Wawrzonek
Krzysztof Wawrzonek
Anna Ramza
Beata Biedrzycka
Beata Biedrzycka
Magdalena Ziółkowska, Anna Mach
Aneta Nowak
Aneta Nowak
Marta Kobylańska
Anna Wojdan
Urszula Kitlińska-Noga
Barbara Markiewicz
Agnieszka Jasiak
Katarzyna Proszowska
Tygodniowa liczba godzin
1
1
1
2 x 1
1
1
1
3 x 0,5
1
1
1
1
3 x 0,5
1
1
1
1
Dzień tygodnia
poniedziałek
czwartek
czwartek
poniedziałek, czwartek
wtorek
piątek
doraźnie
1 i 3 czwartek m-ca, doraźnie
poniedziałek
wtorek
piątek
poniedziałek
czwartek
wtorek
wtorek
środa
piątek
Klasy
I – III
I – III
III
I – III
I – III
III
I – III
I – III
I – III
II
I
III
I – III
I – III
II – III 
I – III
I – II
Liczba uczestników
10
13
9
15
9
10
chętni
wszyscy uczniowie
3
6
13
9
33
4
2
10
2


Developed in conjunction with Ext-Joom.com