Kółko chemiczne

Koło przyrodniczo chemiczne

 „Wszystka wiedza pochodzi z doświadczenia.
Doświadczenie jest produktem rozumu.”
Immanuel Kant

Czy chemia i  nauki przyrodnicze, kojarząca się większości osób z nauką, w której aż roi się od niezrozumiałych wzorów i regułek może mieć coś wspólnego z codziennym życiem? Na kółku chemiczo-przyrodniczym  staramy się udowodnić, że doświadczenia chemiczne i przyrodnicze niekoniecznie muszą być wykonywane w naukowym laboratorium a każdy z nas, często nieświadomie, jest ich wykonawcą. Spróbujemy razem na kolejnych zajęciach zajrzeć przez drzwi do królestwa chemii i przyrody.

Anna Ramza


 

   

"Mogę zapomnieć, o czym usłyszałem,
albo zachować w pamięci to, co zobaczyłem.
To, co zrobiłem, mogę zrozumieć."
Stare chińskie przysłowie

 

 

 

 

 


Zajęcia z przedmiotu chemii odbywają się dwa razy w tygodniu. Mimo, że jest to przedmiot należący do nauk ścisłych cieszy się dość dużym zainteresowaniem. Podczas zajęć stosowane są rożne metody i formy pracy:
• laboratoryjna,
• ćwiczeniowa,
• wykładowa z wystąpieniami indywidualnymi uczniów,
• praca w parach.
Uczniowie na lekcji wykorzystują również nowoczesne zaplecze dydaktyczne szkoły: tablice interaktywna i osobiste laptopy z zainstalowanymi E –podręcznikami, programami edukacyjnymi do nauki chemii , interaktywnym układem okresowym pierwiastków oraz filmy i karty pracy do wszystkich doświadczeń zawartych w programie nauczania.
Głównym celem przedmiotu jest rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, poszerzanie ich wiedzy chemicznej, przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego, a także przygotowanie do dalszego kształcenia w szkole średniej.

 


 

 

Koło chemiczne: „Alchemik”


Program realizowany na zajęciach Koła wykracza poza treści podstawy programowej z chemii w gimnazjum i dostosowany jest do tematyki konkursów chemicznych
Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem przemian i procesów chemicznych. Na zajęciach teoretycznych poszerzają zagadnienia omawiane na lekcjach i przygotowują się merytorycznie do doświadczeń i eksperymentów. Tematyka zajęć jest tak dobierana aby zachęcić uczniów do samodzielnego zgłębiania problemu i w efekcie jego rozwiązania często przy udziale innych, co ma duże znaczenie w często stosowanej metodzie projektu.
Zajęcia koła chemicznego odbywają się raz w tygodniu po 1 godziny lekcyjnej. Obecnie najzdolniejszą uczennicą z zakresu chemii jest Edyta Piotrowska, która w konkursie chemicznym organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Krakowie zdobyła na etapie szkolnym 80 % pkt i dostała się do etapu rejonowy.

Edyta Piotrowska