Publiczne Gimnazjum w Zawadzie

Zawada 87 A, 33-112 Tarnowiec, Email: pg_zawada@op.pl

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Wtorek, 20 Sierpień  2019  11:41:27

Koło biologiczne

Celem zajęć jest przekazanie uczniom wiedzy biologicznej, umożliwiającej im zrozumienie otaczającego świata, uwrażliwienie na jego piękno i rozbudzenie ciekawości przyrodniczej, a przede wszystkim utrwalenie wiadomości poznanych na lekcjach biologii. Program zajęć jest dostosowany do zagadnień omawianych na lekcjach biologii w klasie I i II gimnazjum.

 

Podczas zajęć uczniowie wykonują proste doświadczenia, co nie tylko służy nauce planowania i dokonywania obserwacji, ale przede wszystkim motywuje do aktywnego udziału w pracy grupowej. Oglądane filmy edukacyjne pobudzają wrażliwość uczniów na piękno przyrody i ukazują zależność stanu środowiska od działalności człowieka. Rozwiązywanie zadań testowych ma na celu nie tylko utrwalenie zdobytych wiadomości i umiejętności, ale przede wszystkim przygotowanie dzieci do czekającego ich egzaminu. Uczniowie mają także możliwość podzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami, samodzielnie przygotowując prezentacje multimedialne na wybrane zagadnienia.

mgr Anna Wojdan

 

Projekt edukacyjny z biologii 2015/2016

"Podziwiam przyrodę oczami św. Franciszka" - jest to temat tegorocznego projektu edukacyjnego z biologii, w którym udział wzięli uczniowie klas I i II Gimnazjum: Kinga Bałła, Magdalena Bryg, Weronika Żydowska, Maciej Wzorek, Joanna Siemieńska, Karolina Piotrowska, Marek Siwiak pod opieką pani mgr Anny Wojdan. Projekt ten nawiązuje do postaci św. Franciszka, który był bardzo mocno związanego z przyrodą, a także którego wybrał sobie za wzór do nasladowania patron Szkoły podstawowej - błogosławiony o. Zbigniew Strzałkowski. 

Celami spotkań są nabywanie umiejętności w rozpoznawaniu gatunków roślin zielnych i drzewiastych Zawady i okolic, kształtowanie umiejętności wposługiwaniu się kluczami do oznaczania roślin, zrozumienie głównych powodów do ochrony roślin dzikorosnących na terenie Polski oraz poznanie właściwości leczniczych roślin zielnych rosnących w najbliższym otoczeniu.
Projekt rozpoczęli od wycieczki terenowej w okolice szkoły, podczas której uczniowie zebrali liście roślin. Następnie w oparciu o atlasy i klucze do oznaczania roślin, poznawali cechy morfologiczne gatunków roślin które zebrali. Każdy indywidualnie przygotował niesamowite zielniki pt."Rośliny łąk i pól Zawady i okolic". Prace zachwycały różnorodnością, bogactwem, estetyką i dokładnością ich wykonania. Każdy włożył w nie dużo serca.
Na tym się nie kończy... Osoby biorące udział w tym projekcie musieli wykazać się nie tylko poprzez zrobienie zielników, ale także udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym Eko-Planeta. Ich zadaniem było przygotować album na temat: "Drzewa i krzewy w Polsce". Gotowe prace zostały odesłane do organizatora konkursu. Ogłoszenie wyników odbędzie się do 31.05.2016, więc czekamy i trzymamy mocno kciuki za prace naszych koleżanek i kolegów.
Uczniowie uczestniczyli w wykładzie przygotowanym przez p. Wojdan pt. „Ochrona lasów – ochroną życia na ziemi”, którego głównymi celami było zapoznanie z rolą lasów w przyrodzie i gospodarce, zwrócenie uwagi na konieczność ich ochrony i poznanie celów ochrony gatunkowej polskich roślin.Developed in conjunction with Ext-Joom.com