Koło języka angielskiego

Koło języka angielskiego prowadzone jest przez panią Martę Kobylańską. Zajęcia odbywają się regularnie, na których jest bardzo miła atmosfera sprzyjająca nauce. Rozwiązujemy różne testy, uczymy się słówek i zaznajamiamy się z kulturą i historią Wielkiej Brytanii.