Publiczne Gimnazjum w Zawadzie

Zawada 87 A, 33-112 Tarnowiec, Email: pg_zawada@op.pl

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Wtorek, 20 Sierpień  2019  11:41:40

Nasi uczniowie w finale wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego!

KonkursMiłą niespodzianką rozpoczął się nowy rok w naszej szkole. Uczniowie klasy II Gimnazjum Joanna Siemieńska i Szymon Żydowski z powodzeniem wzięli udział w etapie rejonowym XXI Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego  im. Majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego  w latach 1531-1683”. Od Obertyna do Wiednia”. Rzeczpospolita Obojga Narodów” .
Konkurs wymagał szerokiej wiedzy i umiejętności  z zakresu historii Polski i historii powszechnej, znajomości zagadnień z historii Polski  wykraczających poza podstawę programową , wiedzy  dotyczącej oręża polskiego w wiekach XVI i XVII z uwzględnieniem znajomości broni i barwy, architektury obronnej, topografii wojskowej, heraldyki, sfragistyki, falerystyki, literatury, muzyki i pieśni, malarstwa historycznego.  Warto podkreślić, że do etapu wojewódzkiego z rejonu tarnowskiego awansowało tylko 10 najlepszych uczestników. Joasi i Szymonowi życzymy powodzenia podczas etapu wojewódzkiego, który odbędzie się w Krakowie 3 marca br.
Opiekunem uczniów jest nauczyciel historii w naszym gimnazjum mgr Urszula Kitlińska-Noga.

Pokazy kriogeniczne na wydziale Chemii UJ w Krakowie

pkriogen5 stycznia 2016 roku w ramach Innowacji Pedagogicznej „Wiem więcej”
z rozszerzonym nauczaniem chemii i z elementami ochrony środowiska grupa uczennic z klas I, II i III gimnazjum pojechała na Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Trzeba dodać że uczestnikami tego wyjazdu były osoby osiągające bardzo dobre i celujące wyniki w nauce z przedmiotu chemii.

Czytaj więcej...Developed in conjunction with Ext-Joom.com