Publiczne Gimnazjum w Zawadzie

Zawada 87 A, 33-112 Tarnowiec, Email: pg_zawada@op.pl

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Środa, 19 Grudzień  2018  10:11:59

„Muzeum Armii Krajowej i wizyta w Filharmonii”

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, czyli żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego.
Dzięki Wójtowi Gminy Tarnów oraz Stowarzyszeniu Passionart mogliśmy wyjechać do Krakowa
i zwiedzić Muzeum Armii Krajowej  im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”. Jest to jedyna tego rodzaju instytucja w Polsce, upowszechniająca wiedzę o Polskim Państwie Podziemnym i jego siłach zbrojnych, przede wszystkim o Armii Krajowej.


Nasz przewodnik bardzo ciekawie opowiadał o II wojnie światowej, karcerze, wyrokach, działaczach podziemia. W sali głównej muzeum wysłuchaliśmy krótkiego wykładu dotyczącego m. in. Danuty Siedzikówny ps. „Inki”, która była sanitariuszką 4. szwadronu 5 Wileńskiej Brygady AK.
Mieliśmy możliwość wyrobienia tzw. Kenkarty, czyli dokumentu, który stwierdzał tożsamość, a wydawany był oczywiście przez władze niemieckie. Oglądaliśmy również hełmy, pistolety, maski gazowe.
   Po wizycie w muzeum udaliśmy się do Filharmonii im. Karola Szymanowskiego przy ulicy Zwierzynieckiej.  Dzięki Stowarzyszeniu Passsionart oraz Oddziałowi Instytutu Pamięci Narodowej mogliśmy wysłuchać przepięknego koncertu poświęconego pamięci Żołnierzy Wyklętych.
W Filharmonii Krakowskiej wystąpił Chór Męski oraz Grupa Dęta Blaszana Filharmonii Krakowskiej. Około 700 uczniów z województwa małopolskiego uczestniczyło w w/w wydarzeniu, pogłębiając patriotyzm, podtrzymując pamięć o narodowych bohaterach.
Następnie udaliśmy się do autokaru, aby wyruszyć w drogę powrotną do Zawady.

 Developed in conjunction with Ext-Joom.com