Publiczne Gimnazjum w Zawadzie

Zawada 87 A, 33-112 Tarnowiec, Email: pg_zawada@op.pl

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Wtorek, 20 Sierpień  2019  12:26:51

Wycieczka do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Tarnowie

Skladowisko odp31 maja nasza szkoła uczestniczyła w wycieczce do PUK w Tarnowie. Po  zakładzie oprowadzał nas kierownik składowiska Pan Piotr Zieliński. Na terenie zakładu obejrzeliśmy składowisko odpadów (kwatery zrekultywowane i czynną), kompostownię odpadów zielonych, punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, elektrownię zasilaną biogazem wydzielającym się ze składowiska odpadów oraz wiele innych elementów niezbędnych do prawidłowego gospodarowania odpadami.


Zajęcia terenowe dały nam możliwość uświadomienia sobie jak wielkie ilości śmieci powstają w naszych gospodarstwach domowych oraz ile wysiłku i środków kosztuje unieszkodliwienie lub przetworzenie tych śmieci w sposób bezpieczny dla środowiska. Stojąc na 16-metrowej wysokości, zrekultywowanej hałdzie mamy świadomość, że stoimy na „górze śmieci” pochodzących z naszych domów, a w zasięgu wzroku mamy powstającą mozolnie kolejną „górę”. Wycieczka na składowisko odpadów uwrażliwiła nas na  problemy ochrony środowiska i rozwinęła świadomość ekologiczną. Oprócz obiektów związanych z gospodarką odpadami, podczas zajęć terenowych zwiedziliśmy położony w obrębie zakładu Azyl dla psów i kotów.Developed in conjunction with Ext-Joom.com