Zajęcia w szkole

Dyrektor Szkoły Podstawowej
i Publicznego Gimnazjum
w Zawadzie
informuje, że szkoła nie przystąpiła do strajku.
Dyrektor prosi rodziców, aby dopilnowali wysłanie dzieci do szkoły,
gdyż zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji obowiązującym w szkole.