Rada Pedagogiczna

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14
15
Nazwisko i imię
Nowak Krzysztof
Bernacik Grażyna
Wawrzonek Krzysztof
Proszowska Katarzyna
Kobylańska Marta
Mazur Stefania
Ks.Wyrwa Adam
Wojdan Anna
Gądek Aneta
Ramza Anna
Muniak Andrzej
Ziółkowska Magdalena
Biedrzycka Beata
Kiklińska-Noga Urszula
Nowak Aneta
Wykształcenie
wyższe
wyższe
wyższe
wyższe
wyższe
wyższe
wyższe
wyższe
wyższe
wyższe
wyższe
wyższe
wyższe
wyższe
wyższe
Nauczany przedmiot
Matematyka
Technika
WF
Język polski
Język angielski
Plastyka
Religia
Biologia, WDŻ
Język niemiecki
Chemia
Fizyka, informatyka
Muzyka
Geografia, Doradztwo zawodowe
Historia, WOS
Matematyka