Wymagania edukacyjne

Rok szkolny 2018/2019

Lp.PrzedmiotWymagania edukacyjne
1Język polski  
 2Język angielski  
 3Język niemiecki
 4Muzyka
 5Plastyka
 6Historia  
 7Wiedza o społeczeństwie  
 8Przyroda  
 9Geografia  
 10Biologia  
 11Chemia  
 12Fizyka  Wymagania edukacyjne cz1, cz2
 13Matematyka  
 14Informatyka  
 15Technika  
 16Wychowanie fizyczne  
 17Edukacja dla bezpieczeństwa